Reservoir

Entomologie

26 juli 2015

Dit artikel over de inventaris van het natuurlijke voedsel dat de forel in het Millennium Lake voor de bek krijgt geschoven is gebaseerd op enkele beperkte waarnemingen. Ervaring, onderzoek en waarnemingen zullen de entomologische kennis van het meer verdiepen. Toch laat het type water, met een zuurtegraad licht boven neutraal toe om een voorlopige beschrijving op te maken.

Larven van de Elzenvlieg ( Alder, Sialis ) zijn in het bodemslib aangetroffen. De Elzenvlieg legt haar eitjes op het land, maar de laven wriemelen zich een weg naar het water en graven zichzelf in de modder en de bladeren van de bodem.

De Pond Olive ( Cloëon ) is misschien wel de enige ééndagsvlieg of haft die aan het meer voorkomt. De Pond Olive ” hatcht” in de zomermaanden, vanaf mei.

Ook de Caënis, de kleinste van de “Upwinged” vliegen en door de vliegvisser beter gekend als de beruchte ” Fisherman’s curse” komt er zeker voor.

Waterjuffers en libellen ( Odonata ) zijn in grote getallen aanwezig. Reservoirvissers weten dan dat de vele varianten van de Damselfly tot de topvliegen kunnen behoren.

Muggen ( Chiromiden ) met hun larven en poppen komen in grote getallen voor en vormen een essentieel deel van de dagschotel van de salmoniden. Kokerjuffers (Caddis) komen eveneens voor maar wel in iets mindere mate.

Zoetwatergarnaaltjes (gammarus) en zoetwaterpissebedden (Sow Bugs) worden veel aangetroffen aan de oevers die uit steengruis bestaan.

Waterslakjes, op Engelse reservoirs gevist als” Snails” zijn voorlopig nog niet opgemerkt.

Daphne en Corixa (bootsmannetjes) kunnen worden gevonden in de ondiepere gedeelten en vooral op die plaatsen waar waterplanten staan.

Wat landinsecten betreft kan de vliegvisser rekenen op de gevleugelde Ants (mieren) die vaak vanaf eind augustus tot begin september in kleine zwermen het water worden ingeblazen.

Vanaf half april tot mei zijn aan de opwindse zijde van het meer ook de harige Meidoornvliegen (Hawthoms) aanwezig.

Op dit moment zijn ook azende rietvoorns van de partij. Het is dan ook niet uitgesloten een mooi exemplaar aan de haak te slaan.

Langpootmuggen (Daddy-Long-Legs) komen eveneens in grote getallen voor.

Tenslotte zullen ook de vele ondersoorten en leden van de Black Gnat (Bibionidae) voor de forel, die op natuurlijk voedsel begint te azen, niet lang onbekend blijven. De forellen zullen uiteraard hun neus niet optrekken voor de aanwezige kleine kikkervisjes, witvisjes en visbroed in het meer

You Might Also Like