Mededeling

Tarieven voor 2023 gekend

16 november 2022

Ten einde het lidgeld 2023 onveranderd op 212€ te kunnen houden heeft het bestuur besloten om de pacht van de rivier Our niet langer te verlengen. De aansluitingskost bij het FVV is verhoogd van 22€ naar 35€. Millennium Lake stort dit bedrag integraal door naar het FVV.  

Lidgeld Millennium Lake 2023                                                           212.00€

Lidgeld Millennium Lake 2023 + FVV                                              247.00€

Lidgeld Millennium Lake 2023 onder de 18 jaar                              100.00€

Lidgeld Millennium Lake 2023 + FVV onder de 18 jaar                 135.00€

Graag jullie betaling volstorten voor eind december, dit om een relevant budget 2023 te kunnen opstellen. De betaling kan gebeuren op rekening KBC BE96-734-001765-005 of via de webwinkel.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

You Might Also Like