Onze Tarieven

Tarief seizoen 2023

Nieuwe leden betalen een eenmalige toetredingskost van 50,00 euro*


Jaarvergunning inclusief aansluiting Federatie Vlaamse Vliegvissers (F.V.V.).

Reservoir:

Volwassenen : 212,00 euro

Jongeren (-18 jaar) : 100,00 euro

Kinderen (-12 jaar) : Gratis mits vergezeld van betalend lid

Jaarlijkse bijdrage Federatie Vlaamse Vliegvissers (F.V.V.) : 35,00 euro**

Uitnodiging via Lid Reservoir : 15,00 euro

Overschrijven kan via Bankrekening : IBAN: BE96 7340 0176 5005 – BIC: KREDBEBB of aankopen via de webwinkel

Bijzonderheden

De F.V.V. bied zijn leden het magazine ‘De Vlaamse Vliegvisser’ , een gratis hengelsport verzekering en de mogelijkheid gebruik te maken van een eigen vlaams vliegvisreservoir. Leden zijn ook automatisch aangesloten bij Hengelsport Vlaanderen die het magazine ‘Hengelsport’ aanbieden. Meer informatie via hun respectievelijke websites.

Vissers die in de loop van het jaar voor het eerst een vergunningsaanvraag indienen zullen, uitzonderlijk en eenmalig, een gereduceerde jaarlijkse visvergunning betalen. Deze maatregel vangt aan vanaf 1 juli in datzelfde jaar. Nieuwe leden die dus aansluiten na 1 juli of 1 oktober betalen respectievelijk slechts 50% of 25% van het lidgeld. Nieuwe leden die toetreden na 1 oktober hebben ook de keuze op het betalen van de premie voor het daaropvolgende jaar en kunnen dan de laatste maanden gratis komen vissen in het vierde kwartaal.  Korting is niet geldig op de toetredingskost en het lidmaatschap van de FVV.

* Wanneer een lid zijn aansluiting met een maximum van 1 volledig seizoen onderbreekt dient de toetredingskost niet opnieuw te worden betaald. Nadien gelden dezelfde voorwaarden als voor nieuwe leden.

** Aansluiting van de FVV is verplicht indien niet op een andere manier reeds bekomen.

*** Kinderen jonger dan 12 jaar vissen steeds gratis. Zij moeten echter wel in het bezit zijn van een lidmaatschap van de F.V.V. en vergezeld zijn van een volwassen vergunninghouder.