Mededeling

Vangstbeperking & naleving reglement

18 mei 2019

Op vraag van een aantal leden heeft het bestuur besloten om vanaf heden een vangstbeperking van 20 regenboogforellen per dag in te stellen. Dit om iedereen een kans te geven op billijke vangsten en niet alle vis meteen bloot te stellen aan dressuur. Vooral na een visuitzetting worden er extreem grote hoeveelheden gevangen van de pas uitgezette vissen.

Hieronder de belangrijkste regels nog even op een rijtje.

  1. We vissen steeds weerhaakloos. De vliegen liefst gebonden op een weerhaakloze haak of anders zorgvuldig platgedrukt.
  2. We beoefenen het ‘weidelijk vissen’ of ‘Catch en Release’ en zijn er trots op.
  3. Er mag per visdag maximaal 1 vis meegenomen worden.
  4. Vissen boven de 50 cm of 20 inch worden altijd teruggezet.
  5. We onthaken de vis bij voorkeur in het water en wordt zeker niet teruggeworpen. We kijken of de vis zelfstandig kan wegzwemmen.
  6. Het landingsnet is fijnmazig en niet geknoopt.
  7. We organiseren speciale snoekdagen op alle manieren. Buiten deze periode mag er enkel met enkele haak en bovendien weerkhaakloos op snoek worden gejaagd.
  8. Kunstvliegen met twisterstaartjes, scheepjes, lepeltjes en varianten zijn verboden.
  9. We dringen er op aan dat personen die op de rivier willen vissen zich registreren. Sommige leden beslissen op basis van de visdruk of ze al of niet ‘De our’ bezoeken’.
  10. We sluiten steeds de poort na het binnenrijden.

Hartelijk dank en goede vangst.

Het bestuur.

You Might Also Like